Tarina Kotityöpalvelu Lähdekodin synnystä

Kotityöpalvelu Lähdekoti aloitti toimintansa keväällä 2021. Yrittäjäksi päätin lähteä jo viisi vuotta sitten. Tämä haave yrittäjyydestä sai minut kouluttautumaan Tampereella kotityöpalvelualan ammattilaiseksi. Koulutus sisälsi paljon työssäoppimista, avustajan töitä sekä kotien ja laitosten erilaisia siivoustöitä. Opintojen ohella työskentelin avustajana erilaisissa hoitopaikoissa ja ryhmäkodeissa. Koulutuksen ohella suoritin yrittäjyystutkinnon ja omavalvontapassikoulutuksen palveluista kotiin -osion. Ennen oman yrityksen perustamista halusin suorittaa lisäksi myös lähihoitajan tutkinnon. Lähihoitajan opinnoissani suuntauduin ja perehdyin samalla paremmin hoitotyön päihde-ja mielenterveyspuoleen. Opintojen ohella tein paljon erinlaisia lähihoitajan töitä, sekä pääsin palkallisen työssäoppimiseni kautta vahvistamaan ammatillisia lähihoitajan taitojani.

Nyt vuosien opintojen ja työskentelyjen jälkeen olen vihdoin päässyt tekemään työtä, mitä rakastan ja missä olen hyvä; ihmisten auttamisessa. Tämän arvokkaampaa ja palkitsevampaa työtä ei olekaan. Oman yrityksen kautta pystyn takaamaan ja turvaamaan hyvät palvelut asiakkailleni. Minulle on tärkeää, että pystyn tuomaan asiakkailleni aidon tunteen heidän tärkeydestään.

Kiireetön tunne kotihoidon tai kotikäynnin yhteydessä, sekä asiakkaan aito kuunteleminen ja kuuleminen ovat minulle tärkeitä asioita. Kirjoitan tähän alle yhden todella ihanan kommentin vielä uudelta asiakkaaltani. Tämä asiakkaan antama palaute kuvaa hyvin sitä tunnetta, jonka haluan jokaiselle asiakkaalleni antaa:

Eräs asiakas mietti juuri, että miten hän kuvailisi minua muille perheenjäsenilleen ja tutuilleen? Ihanasti hän sanoi, että lopulta hän keksi sen. Se oli yksi sana kotoisa. Koska jo parin kotikäyntikerran jälkeen hän ei kokenut minua vieraaksi talossaan. Hänestä tuntui kuin olisimme tunteneet aina.

Aiemmat asiakkaani joita tapasin opintojeni ja työni ohella kannustivat minua lähtemään yrittäjäksi. Nämä kohtaamiset ovat olleet arvokkaita ja kiitän kaikkia suuresti saamastani kannustuksesta. Näiden kohtaamisten ansiosta uskalsin lähteä yrittäjäksi. Saamani kannustus ja positiivinen palaute auttoivat minua tekemään mahdottomalta tuntuvasta unelmastani yrittäjänä totta.


Kotityöpalvelu Lähdekodin tiedot löydät myös:

https://elias.fi järjestelmästä

-Valtakunnallinen ELIAS.fi-nettitori/ hyväksyttyjä "Palveluja kotiin" tuottajia

www.ruovesipalvelee.fi

-palveluhakemisto/yrityshakemisto/index/company/id/309/

Yritys kuuluu myös arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja tiedot löytyvät Valverista, aluehallintovirastolta, sekä Terhikistä.

Portfolio

Lähdekodin mainos
Hotellitunnelmaa kotiisi
Pintaremontti
Pihakivetyksen poisto